TAVER s.r.o.

Ťačevská 19

08501 Bardejov

Zastúpený: Václav Semanišin

 

IČO: 46306650

DIČ: 2023321344

Číslo účtu / kód: 5071677724 / 0900

IBAN: SK09 0900 0000 0050 7167 7724 

SWIFT: GIBASKBX

 

Okresný súd Prešov

Vložka číslo: 31568/P